Nyelvek

Kériné Borsodi Andrea

Beosztás: 
habilitált docens
Telefonszám(ok): 
+36-1-372-2500/8793
Témavezetés: 
Enyedi Nóra Tünde (PhD, társ tv.): Mikroorganizmusok részvételével zajló biogeokémiai folyamatok elemzése magyarországi karszt rendszerekben
Megyes Melinda (PhD): A mezőgazdasági művelés módjának hatása kukoricanövény rizoszféra mikrobiótájának diverzitására és aktivitására
Aszalós Júlia (PhD): Dél-amerikai magashegyi sivatagi környezetek extremofil prokarióta közösségeinek taxonómiai és anyagcsere diverzitása
Mucsi Márton (PhD, társ tv.): Só- és víz-stressz hatása a mikrobaközösségek aktivitására szikes talajok ismételt kiszáradás-nedvesedés ciklusaiban
Anda Dóra (PhD, társ tv.): A Budai Termálkarsztban képződött biofilmek hipogén karsztosodási folyamatokra gyakorolt hatásának elemzése