Nyelvek

Mikrobiológia

Oktató: 
Kurzus kód (Neptun): 
ab1d1051
Ajánlott irodalom: 
Márialigeti Károly (szerk.): Bevezetés a prokarióták világába (elektronikus jegyzet, elte.prompt.hu) Szabó István Mihály (SZIM): A bioszféra mikrobiológiája I-III. (Akadémiai Kiadó, Budapest) Szabó István Mihály: Az általános talajtan biológiai alapjai (Mundus, Budapest) Michael Madigan, John Martinko, David Stahl, David Clark: Brock Biology of Microorganisms (Pearson Education, San Fransisco, USA)