Nyelvek

Eukarióta mikróbák diverzitása és jelentősége sekély tavakban különös tekintettel a téli körülményekre

Pályázati azonosító: 
OTKA K 73369
Témavezető: 
Vörös Lajos
Résztvevők: Felföldi Tamás
Időszak: 
2008-09-01 - 2012-09-30
Összefoglaló: 

Az eukarióta mikróbák minden bizonnyal a leggyakoribb eukarióta szervezetek a földön, ennek ellenére a pikoplankton eukarióta komponense a hazai sekély tavainkban ismeretlen.
A telet a tavak életében jelentéktelen nyugalmi állapotú időszaknak tartják, és szinte teljesen negligálják a kutatásokban, következésképp ismereteink a téli időszak limnológiájáról alapvetően hiányosak a nyári félévvel összehasonlítva. A tervezett kutatás fő célja a pikoeukarióta algák , a heterotróf piko- és nanoflagelláták és a fitoplankton parazita gombák évszakos dinamikájának , diverzitásának és szerepének megismerése különböző trofitású sekély tavakban. 2008 és 2012 között intenzív egész éves kutatómunkát tervezünk sekély turbid vizeinkben (Fertő-tó, Balaton, Kis-Balaton tározó) az eukarióta mikróbák (algák, a piko- és nanoflagelláták, parazita gombák) dinamikája és diverzitása megismerésére. A mikroszkópi és a flow-citométres eljárások mellett a molekuláris genetika módszereit (FISH, DGGE, 18S rRNS gén klónozása és szekvenálása) is alkalmazzuk a természetes együttesek és az izolált törzsek jellemzésére. Az eukarióta mikróba együttesek molekuláris jellemzése új információkat nyújt azok diverzitásáról, különös tekintettel a nem tenyészthető taxonokra. A fitoplankton parazita gombáinak megismerése hozzásegít a fitoplankton szezonális dinamikájának jobb megértéséhez, valamint a gomba zoospórák jelentőségének megbecsüléséhez a mikróbiális táplálékhálózatban. A fotoszintézis mérések során alkalmazott sejt-szétválogatás segítségével megismerjük az eukarióta pikoalgák jelentőségét a tavi elsődleges termelésben. A felsorolt vizsgálatok révén bővülnek az alapvetően hiányos ismeretink az édesvízi eukarióta mikroorganizmusokról. A javasolt kutatás jelentős hozzájárulást jelent nemcsak a tavak téli folyamatainak jobb megértéséhez, hanem a tavi élet teljességének jobb megértéséhez is.