Nyelvek

A fototróf baktériumok ismeretlen diverzitásának felderítése szikes tavainkban
Pályázati azonosító: 
OTKA PD 105407
Témavezető: 
Felföldi Tamás
Résztvevők: Felföldi Tamás, Szabó Attila, Korponai Kristóf, Mentes Anikó
Időszak: 
2012-10-01 - 2015-09-30
Összefoglaló: 
A legújabb kutatási eredmények azt mutatják, hogy a vizes élőhelyeken (és különösen a sekély, alkalikus szikesekben) az oxigént nem termelő fototrófok, mint amilyenek a fototróf bíborbaktériumok (PPB), a teljes prokarióta közösség jelentős részét képezik. Másrészről viszont, ennek a fontos baktréiumcsoportnak a taxonómiai összetétele szinte teljesen ismeretlen kontinentális vizekben. A kutatás a Kárpát-medence szikes tavaiban élő PPB azonosítására, diverzitásuk és eloszlásuk megismerésére irányul: (1) a PPB fajok azonosítására szikesekben, (2) tér- és időbeli változások követésére, (3) a környezeti változók szerepének tisztázására a PPB eloszlásában. A molekuláris mikrobiológiai azonosítást általánosan használt módszerekkel végezzük, mint amilyen a terminális restrikciós fragmenthossz polimorfizmus (T-RFLP) és klónozás-szekvenálás. A vizsgált gének a fototróf anyagcsere meghatározó fehérjéit kódolják, de referenciaként 16S riboszómális RNS gén alapú vizsgálatokat is végzünk. Ezt az eszköztárat egészíti ki az új generációs szekvenálási eljárás, amelynek segítségével több nagyságrenddel nagyobb DNS szekvencia adathoz juthatunk a fent említett módszerekhez képest, és ezáltal eddig soha nem tapasztalt részletességgel tekinthetünk be a fototróf baktérium közösségek szerkezetébe.